Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Trenčiansky kraj » okres Považská Bystrica » Považská Bystrica » turistika » miesto

Miesto, Považská Bystrica

Miesto v Považská Bystrica

V Považská Bystrica sa nachádza 619 kusov miesto.

Miesto, Považská Bystrica:, 1 z 11

Luhy pod stráňou, DolnáKulichovská, Nivky, Podhorie, Lazy, Pod Strane, Nad Zálužím, Predné nivy, Pri kostole, Pod lánmi, Vŕšok, V brehoch, Hájik, Vrchpotočie, Pod Stráne, Dlhé lánce, Pod Stráňou, Dolné lánce, Za richtárskym, Šafranica, Nad lopatou, Lánce, Na háji, Kopánky, Zápotočie, Záhrady, Horekončie, Hony, Dlžiny, Dolná Kopánka, Tomanov laz, Nad cintorínom, Potoky, Šuvarova, Pod Drahošovou, Na priečnici, Belašska kopanica, Jeluchovo, Liškov laz, Mrazská jama, Uhliska, Kutik, Nad Hájikom, Janovy, Podhájčie, Nadrečie, Považské strojárne, Vaškov laz, Predborie, Trnov laz, Medzi Dráhami, Hrbotina, Matúšky-Galanovec, U Hradnanských, Za Diely, Naklo, Horná Kamenná, Rúbaná, Pod Zákopou, Úvoz pri Trstenci

Miesto, Považská Bystrica:, 2 z 11

Rieky, Na Kosákovom, Bocanka, Pod Drieňovkou, Pačkova Janovka, Na vieskach, Brezie, Tomanovská kopanica, Belašský laz, Nivy, Žlaby, Včelín, Matušsky lažtek, Pod hájom, Prašnice, Za Kalváriou, Úvoz, Štepnica, Rybárikovo, Vrchy, Kľučina, Dužiny, Duhlisko, Kvášov, Hlavy, Zástranie, Zácestie, Lúky, Kopánky, Horekopčie, Kuvička, Pod Juričkech lazmi, Jamy, Podrúbane, Pod úvozie, Hudkovské lúčky, Bôrová, Pod skalou, Pod čierne, Predné hony, Salašek, Hájek, Potoky, Na hájiku, Líščia dolina, Za železnicou, Sihôtky, Pri hájove, Kobelia, Dúbravy, Lazište, Chríby, Horekončie, Kopánky, Drahy, Pod Lazišťom, Baškovec, Malý Manín, Za štrekou, Kopanice

Miesto, Považská Bystrica:, 3 z 11

Dúbravy, Nadtepličie, Dúbravka, Pasienky, Horné lúčky, Sihoť, Radvaň, Predné hony, Dolné Lúčky, Horné pole, Vražiny, Šibeničné, Podhajčie, Vlčkova, Pod Skalicami, Skala Rohatá, Močiare, Hriadky, Sklady, Strzeniska, Zadné zahumnie, Kraviak, Hlodky, Okrúhle, Nad sadmi, Lipkova, Doliny, Na skalkách, Predné hriadky, Hrby, Zadné lazy, Záhumnie, Na jamách, Šamierova kopanica, Zadné Melkovy, Na lánoch, Medzijarčie, Sihoť, Lánček, Tŕpkové, Dolné záhumnie, Dielnica, Pod Táračkou, Stráň, Za Prevratom, Hlboké, Sedlo a Kruh, Zasyp, Chrástky, Za bukovinou, Kravince, Podstránie, Záchrastie, Dolina, Predné lány, Nad podprievalom, Pod Strachovnicu, Trstnica, Hončeky, Dolná lúka

Miesto, Považská Bystrica:, 4 z 11

Zadné Lazy, Lúky, Nad Drezákom, Urbanová, Dedkovo, Pohorela, Pod Manínom, Bukovina, Pod salaškami, Noviny, Sedlisk, Kopec Jasenica, Záhradky, Šiková, Za Nivkou, Predné lány, Predný Mondecký laz, Proti Paseckej skale, Drahošova, Široká, Pod Kopanou, Laz pod Hájom, Chrástka, Kúty, Vavrincová, Prielohy, Zálipie, Pieskova, Pekaríky, Dlhé lúky, Podborie, Nalúčie, Prostredné lány, Tomanovský vrch, Prieseky, Uľahle, Pod krížnym, Háje, Pod Hoľazňami, Prúdy, Pred Bormi, Zajarčie, Kosakove, Dávidovo, Rybarovské, Zákopa, Podhorčie, Prieloha, Príhlavky, V psej, Dolinky pri Kráľovke, Horné lánce, Janová, Záhajčie, Babušovské, Pod vŕškom, Ravice, Smrekovec, Háj, Diel

Miesto, Považská Bystrica:, 5 z 11

Obora, Háj a Gambove, Kalný laz, Pod ostrým, Dlhý diel, V hájoch, Na rúbaniskách, Zábreh, Kruhy, Nad Haptajom, Kopanice, Dlhé hony, Rúbanisko, Uhliská, Vrchoviny, Pod dubím, Medzi jarkami, Hlboká, Salašky, Vysoké, Špalkovská kopanica, Sigôtky, Noviny, Prostredné lánce, Pri strážnom domčeku, Lazy, Doliny, Pod krížom, Pod Ivanovou, Podmelkovym, Miškech laz, Nadhumenie, Na háje, Skotňa, Vysoká, Predné lúky, Humenec, Dúbrava, Zadný Mondecký laz, Zadna košela, Cesnátka, Horné lúky, Predna košela, Pod Chudým, Háj, Stráň, Stránie, Salášek, Záchrastie, Do lazov, Kúty, Pri mlyne, Hvozdie, Pod Úvozom, Zadné zahorčie, Borie, Žadovce, Vrch Prevrat, Žlabiny, Sedlište

Miesto, Považská Bystrica:, 6 z 11

Vápenky, Vrch Diel, Lazy, Blízke Závršie, Prihlavky, Okolo zámku, Hlavy, Na kopanici, Kozín, Uvoz, Pod Kalinou, Vrchpotočie, Prielohy, Podkraviak, Žiar, Mokradza, Dielne lány, Diely, Horná Kopánka, Ulahlisko na Chribe, Zadné Kopanice, Prašnica, Jama, Bystré, Pod Hradištie, Kopatiny, Horný háj, Pažitie, Mravuštie, Maližná dolina, Medzihorie, Nad Kondorkom, Ivanova, Pod lipkovou, Závažie, Diel, Janova dolina, Kúty pri Moštenci, Nad hore Končie, V húšťach, Poddubovčie, Laz, Podlazie, Radová, Krivé nivy, Snožek, Predné záhumnie, Viešky, Podolok, Udiča, Vršteky, Breziny, Pri Nosickom, V doline, Rybarovske, Chotárne nivy, Trstenec, Zadné Bukoviny, Horky, Dlhé kusy

Miesto, Považská Bystrica:, 7 z 11

Dolné podcestie, Nadobrazie, Chrasť, Za lúčie, Rubanie, Zadné dielnice, Prielohy, Nad poduhlištím, Pod Skalkou, Medziskalie, Holé vrchy, Rúbanisko, Medzi lazom, Na briežku, Za Hôrčinou, Nad Zápotočím, Dušianica, Chrib, Viechy, Nad lipou, Cerova, Šimunová, Páleniská, Háj, Lánce, Boky, Kopanica, Poduhlište, Dlžiny, Nadhumnie, Za Úvozom, Ploštiny, Stodolisko, Chrib, Kopanice, Stran, Predné lazy, Do zasypu, Horné dielnice, Štepnica, Prostredné nivy, Ivanka, Nad mlynom, Pod skladom, Pod Lažtekom, Šuvarov laz pod Lažtekom, Rovienky, Predné dielnice, Háje, Vrchy, Stredné hriadky, Nivky, Nad obrazmi, Laz, Záhumnie, Podcestie, Dlhé, Horné podcestie, Na mestskom, Vrchovina

Miesto, Považská Bystrica:, 8 z 11

Brezovice, Zadné hriadky, Slatiny, Lán, Prievraty, Strmé váhy, Ostré, Nivy, Vrch doliny, Za štrekou, Dubnik, Stráne, Hraboviny, Hlboká, Skalice, Hvozdy, Horné Záhliničie, Dolné Hvozdy, Lúky, Zástražie, Hájek, Krúžky, Zahliničie, Stráňa, Podlúčie, Zákosie, Nad Skalicami, Horné Záhlbočie, Zadný laz, Močiar, Mokynie, Nadlúžie, Záhlbočie, Priepaste, Húboč, Dolné Záhliničie, Chrasť, Hájik, Podkrížie, Vŕšky, Huboč, Rovinky, Lánce, Markušovec, Vláka, Zádubie, Lazište, Záhumenie, Brehy, Bradáčky, Háj, Podstráň, Medené, Chrástky, Lazy, Za Dielom, Pod hrabnicou, Dielec, Záhajčie, Záhumienky

Miesto, Považská Bystrica:, 9 z 11

Fľaky, Sunetčino, Chmelovec, Medzi chrásty, Rovné, Záhumnie, Borie pri kríži, Nivy, Uhrínovec, Lány, Zajarčie, Slepčie, Rúbane, U studne, Skálie, Pod Ostrencom, Hornianska niva, Vrch krátke, Laz, Vrch, Salaše, Doliny, Húšte, Doliny - Roveň, Horný Moštenec, Pod močidlá, Viešky, Pred úzovie, Na vrchy, Laginovská niva, Hlboká, Pod Bukovinou, Nadjarčie, Dubník, Líščie, Pod Hlbočie, Páleniská, Podhruštie, Široká, Podkaplie, Juričkech lazy, Závršie, Gruntská niva, Dužiny, Obora, Záskalská obora, Prútky, Zemianska niva, Pod laštekom, Záhumnie, Dolina, Podkružie, Hošták, Vrch Strážny, Lány, Zákružie, Vrchy, Lúky, Lanec, Dolinky

Miesto, Považská Bystrica:, 10 z 11

Podbučie, Breziny, Prečín, Utro, Láz, Brekov, Pod Brekovcom, Dúžaviny, Somarice, Nadávky, Biele potoky, Uhlisko, Kartuška, Vláka, Priečnica, Hradisko, Ušiakovské lúky, Pavlove lazy, Franová, Predovsie, Praznov, Turkovec, Hupkovica, Stráň, Pod Skalkou, Pod Čelom, Košiarik, Lazištia, Nadávky, Stráža, Zadné hrachoviská, Jaškovec, Záklopie, Skalka, Brehy, Doliny, Zahorie, Okrut, Stráne, Záhorie, Potočie, Nátonie, Za močiare, Vrch Hájek, Podvážie, Chodníky, Závršie, Poprudné, Jankech vrch, Podčerenčie, Zátonie, Protižiare, Pod Vŕškami, Borina, Hate, Stráne, Pri Kríži, Zadné široké, Kučeravého kopanica, Bielkové vŕšky

Miesto, Považská Bystrica:, 11 z 11

Záklapie, Sávkovo, Chríby, Skalice, Háj, Pod Trstenec, Za kanálom, Dráhy a Dúbravy, Kunice a Sádok, Hrbotina, Vrch háj, Kunovec, Sigoť a Predokenná, Krivosúd a Vrch Žiary, Kalsové, Horné Žiary, Lúčky, U Rybárikov, Pod úvozom

miesto inde

Milochov (89x), Horný Moštenec (78x), Dolný Moštenec (73x), Považská Teplá (52x), Moštenec (52x), Zemiansky Kvašov (51x), Praznov (47x), Orlové (41x), Považské Podhradie (33x), Šebešťanová (28x), Podmanín (21x), Podvažie (21x), Západ, PB (17x), Hliny (15x), SNP (11x), Sever, PB (9x), Lány (2x)
miesto v Milochov
miesto v Horný Moštenec
miesto v Dolný Moštenec

Podobné, Považská Bystrica:

816x turistika, 619x miesto, 121x strom, 29x orientačný bod, 14x turistické informácie, 8x komín, 7x studňa, 4x poľovnícky posed, 4x prístrešok, altánok, 3x ohnisko, 3x miesto na piknik, 2x atrakcia, 2x chranený strom
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Považská Bystrica

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://povazska-bystrica.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.