Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Trenčiansky kraj » okres Považská Bystrica » Považská Bystrica » turistika » miesto

Miesto, Považská Bystrica

Miesto v Považská Bystrica

V Považská Bystrica sa nachádza 619 kusov miesto.

Miesto, Považská Bystrica:, 1 z 11

Nivky, Luhy pod stráňou, Podhorie, DolnáKulichovská, Lazy, Pod Strane, Nad Zálužím, Šafranica, Predné nivy, Vrchpotočie, Pri kostole, Záhrady, Kopánky, Na háji, Hájik, Pod Stráne, Nad lopatou, Vŕšok, Pod Stráňou, Rieky, Dolná Kopánka, Na vieskach, Šuvarova, Brezie, Pačkova Janovka, Pod Drahošovou, Na priečnici, Nad cintorínom, Potoky, Janovy, Liškov laz, Včelín, Nivy, Žlaby, Trnov laz, Matušsky lažtek, Štepnica, Bocanka, Dlžiny, Hony, Pod Drieňovkou, Tomanov laz, Jeluchovo, Kutik, Tomanovská kopanica, Belašský laz, Mrazská jama, Nadrečie, Horekončie, Nad Hájikom, U Hradnanských, Prašnice, Pod hájom, Pod Zákopou, Duhlisko, Zástranie, Bôrová, Pod čierne, Na hájiku, Horná Kamenná

Miesto, Považská Bystrica:, 2 z 11

Líščia dolina, Sihôtky, Za železnicou, Pri hájove, Dúbravy, Lazište, Predné hony, Dúbravka, Kopánky, Horné lúčky, Drahy, Malý Manín, Kobelia, Sihoť, Dúbravy, Pasienky, Baškovec, Za štrekou, Horekončie, Kopanice, Horné pole, Dolné Lúčky, Pod Lazišťom, Nadtepličie, Radvaň, Chríby, Šibeničné, Nadhumenie, Lazy, Lúky, Predna košela, Nad Drezákom, Medzihorie, Pod Úvozom, Skala Rohatá, Dávidovo, Sedlo a Kruh, Chrástka, Podmelkovym, Prieseky, Pri strážnom domčeku, Zadné Melkovy, Zadné Lazy, Prihlavky, Kvášov, Pohorela, Pažitie, Prostredné lány, Na kopanici, Janova dolina, Na lánoch, Medzi Dráhami, Sklady, Noviny, Kopanice, Dlhé hony, Za Diely, Hončeky, Noviny, Diel

Miesto, Považská Bystrica:, 3 z 11

Háj, Pod Strachovnicu, Špalkovská kopanica, Kľučina, Pod Hradištie, Háje, Ivanova, Pod Kopanou, Pri mlyne, Diely, Kraviak, Dolné lánce, Predné lány, Nad hore Končie, Cesnátka, Bystré, Na Kosákovom, Chrástky, Zálipie, Šiková, Dlhý diel, Záhradky, Pod krížom, Žiar, Smrekovec, Dedkovo, Kúty pri Moštenci, Lipkova, Horné lúky, Laz pod Hájom, Diel, Lazy, Zadné zahumnie, Proti Paseckej skale, Závažie, Na rúbaniskách, Hvozdie, Za bukovinou, Rybarovské, Kuvička, Vavrincová, Prostredné lánce, Kozín, Žadovce, Salášek, Stráň, Do lazov, Lánček, Vrchpotočie, Zadné Kopanice, Zákopa, Nad sadmi, Záchrastie, Tŕpkové, Humenec, V húšťach, Pod Chudým, Pod ostrým, Prielohy, Háj a Gambove

Miesto, Považská Bystrica:, 4 z 11

Predný Mondecký laz, Vaškov laz, Mokradza, Zasyp, Dlhé lúky, Žlabiny, Zajarčie, Dolinky pri Kráľovke, Pieskova, Kravince, Mravuštie, Pod Manínom, Okolo zámku, Ulahlisko na Chribe, Prašnica, Miškech laz, Jama, Za Nivkou, Medzi jarkami, Pod Ivanovou, Záhumnie, Urbanová, Tomanovský vrch, Predné hriadky, Zadné zahorčie, Pod lipkovou, Hlavy, Strzeniska, Hlboké, Sigôtky, V hájoch, Doliny, Záhajčie, Belašska kopanica, Babušovské, Prielohy, Podhajčie, Zadna košela, Záchrastie, Bukovina, Kúty, Janová, Zadné lazy, Drahošova, Nad Haptajom, Zábreh, Kalný laz, Pod salaškami, Na skalkách, Stránie, Sedlisk, Hlboká, Podkraviak, Salašky, Uhliská, Dolné záhumnie, Podhájčie, Pod krížnym, Široká, Horný háj

Miesto, Považská Bystrica:, 5 z 11

Horné lánce, Horná Kopánka, Pred Bormi, Sedlište, Dolná lúka, Medzijarčie, Prieloha, Príhlavky, Vrch Prevrat, Vrch Diel, Dolina, Za Prevratom, Podhorčie, Kosakove, Šamierova kopanica, Nalúčie, Pod Táračkou, Blízke Závršie, Ravice, Močiare, Vápenky, Vrchoviny, Pod Kalinou, Obora, Predné lány, Hriadky, Doliny, Za richtárskym, Borie, Nad podprievalom, Laz, Uľahle, V psej, Pod vŕškom, Kopec Jasenica, Pekaríky, Vysoké, Vlčkova, Kopatiny, Pod Hoľazňami, Stráň, Nad Kondorkom, Dúbrava, V brehoch, Hrby, Predné lúky, Uvoz, Pod dubím, Dielnica, Rúbanisko, Trstnica, Kúty, Pod Skalicami, Kruhy, Prúdy, Háj, Dlhé lánce, Dielne lány, Poddubovčie, Vysoká

Miesto, Považská Bystrica:, 6 z 11

Zápotočie, Hlodky, Na jamách, Podborie, Skotňa, Sihoť, Podstránie, Zadný Mondecký laz, Vražiny, Maližná dolina, Okrúhle, Na háje, Pod lánmi, Breziny, Na mestskom, Do zasypu, Vrchy, Na briežku, Dlhé, Podlazie, Stredné hriadky, Prievraty, Zadné dielnice, Zadné hriadky, Zadné Bukoviny, Za Úvozom, Vrchy, Nad lipou, Pod skladom, Brezovice, Vrchovina, Uhliska, Rubanie, Kopanice, Nad obrazmi, Nad mlynom, Horné dielnice, Lánce, Dlžiny, Snožek, Boky, Medzi lazom, Kopanica, Krivé nivy, Udiča, Háj, Pod Lažtekom, Predné lazy, Chrib, Naklo, Ivanka, Cerova, Predné dielnice, Nadobrazie, Trstenec, Za Hôrčinou, Dušianica, Nad Zápotočím, Šuvarov laz pod Lažtekom, Ostré

Miesto, Považská Bystrica:, 7 z 11

Stodolisko, V doline, Laz, Za lúčie, Prielohy, Lánce, Pod Skalkou, Nad poduhlištím, Medziskalie, Prostredné nivy, Chrib, Horky, Vršteky, Radová, Chrasť, Háje, Chotárne nivy, Páleniská, Stran, Podolok, Rovienky, Nivky, Rybarovske, Viešky, Predné záhumnie, Viechy, Záhumnie, Podcestie, Horné podcestie, Dolné podcestie, Rúbanisko, Pri Nosickom, Dlhé kusy, Slatiny, Lán, Holé vrchy, Nadhumnie, Poduhlište, Strmé váhy, Štepnica, Šimunová, Ploštiny, Za štrekou, Stráne, Hraboviny, Dubnik, Vrch doliny, Nivy, Hlboká, Nadlúžie, Zákosie, Hvozdy, Podlúčie, Horné Záhliničie, Zástražie, Nad Skalicami, Močiar, Stráňa, Zahliničie, Mokynie

Miesto, Považská Bystrica:, 8 z 11

Hlavy, Dolné Hvozdy, Skalice, Zadný laz, Hájek, Lúky, Krúžky, Horné Záhlbočie, Priepaste, Hájik, Chrasť, Zácestie, Húboč, Dolné Záhliničie, Záhlbočie, Podkrížie, Huboč, Markušovec, Lánce, Vláka, Rovinky, Vŕšky, Sunetčino, Záhajčie, Borie pri kríži, Lány, Nivy, Zádubie, Dielec, Rovné, Fľaky, Záhumnie, Medzi chrásty, Lazy, Brehy, Za Dielom, Pod hrabnicou, Lúky, Chmelovec, Záhumenie, Bradáčky, Medené, Horekopčie, Lazište, Háj, Podstráň, Podrúbane, Záhumienky, Uhrínovec, Chrástky, Kopánky, Salašek, Podkružie, Pod močidlá, Pod Juričkech lazmi, Podkaplie, Salaše, Líščie, Horný Moštenec, Vrch Strážny

Miesto, Považská Bystrica:, 9 z 11

Lúky, Gruntská niva, Pod laštekom, Pod Ostrencom, Zemianska niva, Dolina, Zákružie, Dubník, Záskalská obora, Hudkovské lúčky, Vrch, Húšte, Záhumnie, Pod Bukovinou, Vrch krátke, Pod Hlbočie, Skálie, Závršie, Predné hony, Lanec, Doliny, Viešky, Široká, Slepčie, Juričkech lazy, Prútky, Podhruštie, Lány, Obora, Dužiny, Pod úvozie, Pod skalou, Rúbane, Dolinky, U studne, Páleniská, Laginovská niva, Pred úzovie, Hlboká, Hošták, Vrchy, Doliny - Roveň, Na vrchy, Laz, Zajarčie, Hornianska niva, Nadjarčie, Utro, Uhlisko, Biele potoky, Breziny, Dúžaviny, Nadávky, Somarice, Prečín, Pavlove lazy, Pod Čelom, Hradisko, Predovsie, Košiarik

Miesto, Považská Bystrica:, 10 z 11

Láz, Praznov, Ušiakovské lúky, Pod Skalkou, Priečnica, Lazištia, Jamy, Kartuška, Pod Brekovcom, Turkovec, Podbučie, Hupkovica, Franová, Brekov, Stráň, Vláka, Stráne, Skalka, Nadávky, Podvážie, Stráža, Zadné hrachoviská, Poprudné, Borina, Brehy, Protižiare, Kučeravého kopanica, Závršie, Záhorie, Pri Kríži, Jaškovec, Stráne, Pod Vŕškami, Zátonie, Za močiare, Jankech vrch, Hájek, Zahorie, Potočie, Zadné široké, Potoky, Hate, Bielkové vŕšky, Chodníky, Okrut, Doliny, Nátonie, Záklopie, Vrch Hájek, Podčerenčie, Záklapie, Sávkovo, Skalice, Chríby, Háj, Krivosúd a Vrch Žiary, Úvoz, Kunice a Sádok, Predborie, Sigoť a Predokenná

Miesto, Považská Bystrica:, 11 z 11

Matúšky-Galanovec, Hrbotina, Pod Trstenec, Kunovec, Za kanálom, Úvoz pri Trstenci, Dráhy a Dúbravy, Vrch háj, Považské strojárne, Hrbotina, Za Kalváriou, Pod úvozom, U Rybárikov, Horné Žiary, Rúbaná, Rybárikovo, Lúčky, Kalsové, Dužiny

miesto inde

Milochov (89x), Horný Moštenec (78x), Dolný Moštenec (73x), Považská Teplá (52x), Moštenec (52x), Zemiansky Kvašov (51x), Praznov (47x), Orlové (41x), Považské Podhradie (33x), Šebešťanová (28x), Podmanín (21x), Podvažie (21x), Západ, PB (17x), Hliny (15x), SNP (11x), Sever, PB (9x), Lány (2x)

Podobné, Považská Bystrica:

815x turistika, 619x miesto, 121x strom, 29x orientačný bod, 13x turistické informácie, 8x komín, 7x studňa, 4x poľovnícky posed, 4x prístrešok, altánok, 3x ohnisko, 3x miesto na piknik, 2x atrakcia, 2x chranený strom
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://povazska-bystrica.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.