Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Trenčiansky kraj » okres Považská Bystrica » Považská Bystrica » turistika » miesto

Miesto, Považská Bystrica

Miesto v Považská Bystrica

V Považská Bystrica sa nachádza 619 kusov miesto.

Miesto, Považská Bystrica:, 1 z 11

DolnáKulichovská, Luhy pod stráňou, Pod Strane, Podhorie, Nivky, Lazy, Predné nivy, Pri kostole, Pod Stráne, V brehoch, Hájik, Záhrady, Za richtárskym, Dlhé lánce, Dolné lánce, Pod Stráňou, Šafranica, Nad Zálužím, Kopánky, Vŕšok, Zápotočie, Nad lopatou, Na háji, Pod lánmi, Lánce, Vrchpotočie, Rieky, Horekončie, Dolná Kopánka, Hony, Dlžiny, Na priečnici, Pačkova Janovka, Belašska kopanica, Šuvarova, Pod Drahošovou, Na vieskach, Jeluchovo, Brezie, Nad cintorínom, Belašský laz, Včelín, Podhájčie, Uhliska, Nad Hájikom, Duhlisko, Považské strojárne, Vaškov laz, Trnov laz, Vrchy, Hrbotina, Prašnice, Horná Kamenná, Za Kalváriou, Naklo, Kvášov, Rybárikovo, Pod Zákopou, Dužiny, Bocanka

Miesto, Považská Bystrica:, 2 z 11

Na Kosákovom, Potoky, Tomanov laz, Pod Drieňovkou, Liškov laz, Nivy, Žlaby, Kutik, Tomanovská kopanica, Janovy, Mrazská jama, Matušsky lažtek, Za Diely, Matúšky-Galanovec, Nadrečie, U Hradnanských, Medzi Dráhami, Predborie, Pod hájom, Úvoz, Štepnica, Kľučina, Rúbaná, Úvoz pri Trstenci, Hlavy, Zástranie, Zácestie, Horekopčie, Lúky, Kopánky, Pod Juričkech lazmi, Kuvička, Jamy, Podrúbane, Pod čierne, Pod úvozie, Pod skalou, Bôrová, Hudkovské lúčky, Salašek, Predné hony, Hájek, Potoky, Na hájiku, Líščia dolina, Za železnicou, Pri hájove, Sihôtky, Horekončie, Malý Manín, Sihoť, Chríby, Pod Lazišťom, Radvaň, Dúbravy, Nadtepličie, Dolné Lúčky, Horné lúčky, Kobelia, Lazište

Miesto, Považská Bystrica:, 3 z 11

Za štrekou, Baškovec, Pasienky, Dúbravka, Horné pole, Dúbravy, Kopánky, Predné hony, Drahy, Kopanice, Kopatiny, Ulahlisko na Chribe, V húšťach, Hlavy, Kalný laz, Zábreh, Medzi jarkami, Lúky, Závažie, Prúdy, Mravuštie, Prieloha, Pod Ivanovou, Sedlo a Kruh, Pri mlyne, Prašnica, Predna košela, Maližná dolina, Žadovce, Pod ostrým, Babušovské, Zákopa, Ravice, Diely, Smrekovec, Pod Kopanou, Pažitie, Dúbrava, Nad hore Končie, Kúty pri Moštenci, Nad Kondorkom, Chrástka, Dlhý diel, Kúty, Humenec, Pod salaškami, Žiar, Záchrastie, Sedlisk, Ivanova, Podborie, Pekaríky, Prostredné lánce, Pod Manínom, Zasyp, Predné lúky, Zadné lazy, Zadné zahorčie, Salášek, Skotňa

Miesto, Považská Bystrica:, 4 z 11

Háje, Žlabiny, Skala Rohatá, Záhajčie, Pod Táračkou, Noviny, Dolná lúka, Kopec Jasenica, Janova dolina, Diel, Kúty, Za Prevratom, Vavrincová, Sklady, Medzijarčie, Sihoť, Blízke Závršie, Šamierova kopanica, Na lánoch, Uľahle, Kravince, Miškech laz, Hončeky, Pieskova, Dielne lány, Zadné Melkovy, Sigôtky, Háj a Gambove, Zadné Lazy, Horné lúky, Nad Drezákom, Pod dubím, Stráň, Lazy, Záhradky, Prielohy, Vlčkova, Vrch Diel, Za Nivkou, Uvoz, Pod Hoľazňami, Dolné záhumnie, Pod Úvozom, Pri strážnom domčeku, Pod Skalicami, Rybarovské, Kopanice, Háj, Vápenky, Podhorčie, Predné lány, Zadné Kopanice, Doliny, Močiare, Na háje, Hrby, Chrástky, Podstránie, V psej, Hvozdie

Miesto, Považská Bystrica:, 5 z 11

Lánček, Predné lány, Kruhy, Podkraviak, Široká, Na jamách, Podmelkovym, Vrchpotočie, Cesnátka, Stráň, Urbanová, Zadný Mondecký laz, Dolina, Obora, Kraviak, Prielohy, Horné lánce, Vražiny, Okrúhle, Horný háj, Dlhé lúky, Proti Paseckej skale, Drahošova, Pod Strachovnicu, Prihlavky, Doliny, Podhajčie, Zajarčie, Pod Hradištie, Dedkovo, Tomanovský vrch, Nad Haptajom, Medzihorie, Noviny, Predný Mondecký laz, Pod krížom, Šibeničné, Hlboká, Háj, Janová, Bystré, Hlodky, Jama, Sedlište, Rúbanisko, Pod krížnym, Nad sadmi, Kosakove, Zadna košela, Strzeniska, Záhumnie, Salašky, Zadné zahumnie, Nalúčie, Mokradza, Kozín, Lipkova, Nad podprievalom, Borie, Lazy

Miesto, Považská Bystrica:, 6 z 11

Predné hriadky, Diel, Vrch Prevrat, Bukovina, Vrchoviny, Zálipie, Vysoká, Na rúbaniskách, Horná Kopánka, Okolo zámku, Hlboké, Stránie, Laz pod Hájom, Nadhumenie, Dlhé hony, Do lazov, Trstnica, Tŕpkové, Pohorela, Prostredné lány, Dolinky pri Kráľovke, Pod Kalinou, Vysoké, Pod vŕškom, Na kopanici, Dielnica, Špalkovská kopanica, Prieseky, Záchrastie, Poddubovčie, Hriadky, V hájoch, Príhlavky, Na skalkách, Laz, Za bukovinou, Šiková, Dávidovo, Pred Bormi, Uhliská, Pod Chudým, Pod lipkovou, Chrib, Predné dielnice, Chotárne nivy, Boky, Šimunová, Cerova, Poduhlište, Viechy, Háj, Predné záhumnie, Páleniská, Za Úvozom, Podolok, Trstenec, Dlhé kusy, Slatiny, Pod Lažtekom, Pod skladom

Miesto, Považská Bystrica:, 7 z 11

Štepnica, Na briežku, Dlžiny, Vršteky, Predné lazy, Zadné hriadky, Prielohy, Udiča, Rybarovske, Ivanka, Ostré, Nad Zápotočím, Nad lipou, Dušianica, Za lúčie, Nadobrazie, Rúbanisko, Nadhumnie, Ploštiny, Medziskalie, Na mestskom, Dolné podcestie, Vrchy, Rovienky, Krivé nivy, Laz, Stredné hriadky, Rubanie, Pod Skalkou, Zadné dielnice, Nivky, Chrib, Breziny, Lán, Chrasť, Šuvarov laz pod Lažtekom, Zadné Bukoviny, Kopanica, Medzi lazom, Strmé váhy, Horné dielnice, Podlazie, Vrchovina, Prievraty, Za Hôrčinou, Stodolisko, Kopanice, Holé vrchy, Pri Nosickom, V doline, Stran, Háje, Horky, Horné podcestie, Dlhé, Radová, Podcestie, Prostredné nivy, Lánce, Do zasypu

Miesto, Považská Bystrica:, 8 z 11

Brezovice, Nad mlynom, Viešky, Nad obrazmi, Záhumnie, Snožek, Nad poduhlištím, Stráne, Nivy, Hraboviny, Vrch doliny, Za štrekou, Dubnik, Hlboká, Nadlúžie, Dolné Hvozdy, Močiar, Zadný laz, Zahliničie, Nad Skalicami, Hvozdy, Mokynie, Skalice, Zákosie, Zástražie, Krúžky, Lúky, Stráňa, Horné Záhliničie, Podlúčie, Horné Záhlbočie, Hájek, Priepaste, Dolné Záhliničie, Chrasť, Záhlbočie, Húboč, Hájik, Podkrížie, Vláka, Markušovec, Lánce, Huboč, Rovinky, Vŕšky, Podstráň, Záhumienky, Borie pri kríži, Lazište, Dielec, Záhumenie, Uhrínovec, Zádubie, Nivy, Lány, Za Dielom, Bradáčky, Záhajčie, Háj, Chrástky

Miesto, Považská Bystrica:, 9 z 11

Záhumnie, Brehy, Sunetčino, Lazy, Medené, Fľaky, Pod hrabnicou, Medzi chrásty, Rovné, Chmelovec, Doliny - Roveň, Podhruštie, Líščie, Salaše, Pod laštekom, Vrch Strážny, Gruntská niva, Húšte, Lány, Pred úzovie, Na vrchy, Vrch, Viešky, Závršie, Dužiny, Rúbane, Skálie, Prútky, Hlboká, Nadjarčie, Zemianska niva, Vrchy, Laginovská niva, Pod Ostrencom, Dolina, Lanec, Vrch krátke, Pod Hlbočie, Doliny, Podkaplie, Dolinky, Lúky, Zajarčie, Horný Moštenec, Obora, Záskalská obora, Zákružie, Široká, Laz, Páleniská, Pod Bukovinou, U studne, Hošták, Podkružie, Pod močidlá, Hornianska niva, Slepčie, Juričkech lazy, Záhumnie, Dubník

Miesto, Považská Bystrica:, 10 z 11

Utro, Somarice, Stráň, Predovsie, Brekov, Pod Čelom, Turkovec, Podbučie, Ušiakovské lúky, Biele potoky, Nadávky, Hradisko, Košiarik, Dúžaviny, Vláka, Lazištia, Pod Skalkou, Hupkovica, Franová, Prečín, Pod Brekovcom, Praznov, Láz, Kartuška, Pavlove lazy, Uhlisko, Priečnica, Breziny, Záklopie, Potočie, Zadné široké, Kučeravého kopanica, Stráne, Borina, Bielkové vŕšky, Pri Kríži, Doliny, Stráne, Poprudné, Vrch Hájek, Zahorie, Podčerenčie, Skalka, Nátonie, Záhorie, Brehy, Podvážie, Zadné hrachoviská, Pod Vŕškami, Za močiare, Závršie, Chodníky, Nadávky, Protižiare, Okrut, Stráža, Jaškovec, Hate, Jankech vrch, Zátonie

Miesto, Považská Bystrica:, 11 z 11

Záklapie, Skalice, Háj, Sávkovo, Chríby, Vrch háj, Dráhy a Dúbravy, Pod Trstenec, Hrbotina, Kunovec, Krivosúd a Vrch Žiary, Kunice a Sádok, Sigoť a Predokenná, Za kanálom, Pod úvozom, Horné Žiary, Kalsové, U Rybárikov, Lúčky

miesto inde

Milochov (89x), Horný Moštenec (78x), Dolný Moštenec (73x), Považská Teplá (52x), Moštenec (52x), Zemiansky Kvašov (51x), Praznov (47x), Orlové (41x), Považské Podhradie (33x), Šebešťanová (28x), Podmanín (21x), Podvažie (21x), Západ, PB (17x), Hliny (15x), SNP (11x), Sever, PB (9x), Lány (2x)
miesto v Milochov
miesto v Horný Moštenec
miesto v Dolný Moštenec

Podobné, Považská Bystrica:

816x turistika, 619x miesto, 121x strom, 29x orientačný bod, 14x turistické informácie, 8x komín, 7x studňa, 4x poľovnícky posed, 4x prístrešok, altánok, 3x ohnisko, 3x miesto na piknik, 2x atrakcia, 2x chranený strom
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Považská Bystrica

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://povazska-bystrica.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.