Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Trenčiansky kraj » okres Považská Bystrica » Považská Bystrica » turistika » miesto

Miesto, Považská Bystrica

Miesto v Považská Bystrica

V Považská Bystrica sa nachádza 595 kusov miesto.

Miesto, Považská Bystrica:, 1 z 10

Luhy pod stráňou, Pod Strane, Podhorie, Dolná Kulichovská, Nivky, Lazy, Pri kostole, V brehoch, Predné nivy, Nad Zálužím, Dlhé lánce, Pod lánmi, Dolné lánce, Za richtárskym, Záhrady, Nad lopatou, Na háji, Kopánky, Šafranica, Dolná Kopánka, Hájik, Zápotočie, Vrchpotočie, Pod Stráne, Pod Stráňou, Lánce, Na Kosákovom, Bocanka, Pod Drieňovkou, Šuvarova, Pačkova Janovka, Hony, Včelín, Nad Hájikom, Potoky, Kľučina, Nadrečie, Mrazská jama, Liškov laz, Janovy, Matušsky lažtek, U Hradnanských, Pod hájom, Vaškov laz, Trnov laz, Úvoz, Duhlisko, Kvášov, Hrbotina, Matúšky-Galanovec, Štepnica, Vrchy, Naklo, Pod Zákopou, Rieky, Horekončie, Nad cintorínom, Dlžiny, Na vieskach, Na priečnici

Miesto, Považská Bystrica:, 2 z 10

Belašska kopanica, Jeluchovo, Pod Drahošovou, Tomanov laz, Žlaby, Brezie, Uhliska, Tomanovská kopanica, Kutik, Belašský laz, Nivy, Medzi Dráhami, Podhájčie, Predborie, Považské strojárne, Za Diely, Za Kalváriou, Rybárikovo, Rúbaná, Úvoz pri Trstenci, Dužiny, Hlavy, Zácestie, Zástranie, Lúky, Horekopčie, Kopánky, Pod Juričkech lazmi, Kuvička, Jamy, Podrúbane, Pod skalou, Hudkovské lúčky, Pod úvozie, Salašek, Predné hony, Bôrová, Potoky, Hájek, Pod čierne, Na vrchy, Na hájiku, Líščia dolina, Horné Žiary, Za železnicou, Sihôtky, Horekončie, Pri hájove, Kopanice, Pasienky, Nadtepličie, Baškovec, Predné hony, Lazište, Kobelia, Pod Lazišťom, Dúbravy, Sihoť, Za štrekou, Drahy

Miesto, Považská Bystrica:, 3 z 10

Chríby, Kopánky, Dúbravy, Horné lúčky, Horné pole, Radvaň, Dolné Lúčky, Vápenky, Pod Chudým, Dolná lúka, Zajarčie, Proti Paseckej skale, Tŕpkové, Kúty pri Moštenci, Závažie, Hrby, Chrástky, Lúky, Nalúčie, Hlboká, Predný Mondecký laz, Pieskova, Kalný laz, Uľahle, Prieloha, Podmelkovym, Kúty, Dolina, Vrch Prevrat, Pod vŕškom, Skala Rohatá, Mravuštie, Stránie, Pod Hoľazňami, Okolo zámku, Pod lipkovou, Pod Skalicami, Uhliská, Prieseky, Zadný Mondecký laz, Horné lánce, Zálipie, Pohorela, Zasyp, Pod Úvozom, Pod Ivanovou, Pod krížom, Sedlo a Kruh, Zadné Kopanice, Dávidovo, Salašky, Tomanovský vrch, Doliny, Prielohy, V psej, Pod Strachovnicu, Kúty, Kopatiny, Kravince, Háje

Miesto, Považská Bystrica:, 4 z 10

Vražiny, Chrástka, Dedkovo, Kopanice, Noviny, Zákopa, Pod salaškami, Janová, Humenec, Zadné Lazy, Babušovské, Záchrastie, Hončeky, Kraviak, Nad Drezákom, Lazy, Prašnica, Pod Kalinou, Pod krížnym, Šamierova kopanica, Do lazov, Vlčkova, Nad Haptajom, Predna košela, Pod Kopanou, Vysoké, Maližná dolina, Janova dolina, Na skalkách, Kopec Jasenica, Sedlište, Bystré, Sigôtky, Ravice, Špalkovská kopanica, Prostredné lány, Záchrastie, Kruhy, Kosakove, Pod Hradištie, Medzihorie, Vysoká, Cesnátka, Zadné zahumnie, Laz pod Hájom, Žadovce, Laz, Blízke Závršie, Za bukovinou, Hvozdie, Podkraviak, Pred Bormi, Dielne lány, Na rúbaniskách, Salášek, Žlabiny, Šiková, Drahošova, Prúdy, Podhorčie

Miesto, Považská Bystrica:, 5 z 10

Medzijarčie, Predné hriadky, Podstránie, Prostredné lánce, Horná Kopánka, Zadna košela, Diely, Mokradza, Dolinky pri Kráľovke, Noviny, Dlhé lúky, Horné lúky, Zadné Melkovy, Hlavy, Jama, Pekaríky, Miškech laz, Nad Kondorkom, V húšťach, Šibeničné, Za Prevratom, Močiare, V hájoch, Predné lány, Nadhumenie, Rúbanisko, Hlboké, Smrekovec, Príhlavky, Pod Manínom, Medzi jarkami, Skotňa, Lazy, Ulahlisko na Chribe, Pri mlyne, Dlhé hony, Lipkova, Zadné zahorčie, Za Nivkou, Doliny, Obora, Dolné záhumnie, Podhajčie, Predné lúky, Pri strážnom domčeku, Hriadky, Na jamách, Urbanová, Dlhý diel, Uvoz, Pažitie, Hlodky, Na kopanici, Nad hore Končie, Vrch Diel, Dielnica, Nad sadmi, Pod ostrým, Pod dubím, Široká

Miesto, Považská Bystrica:, 6 z 10

Podborie, Trstnica, Zábreh, Kozín, Sklady, Na lánoch, Prihlavky, Zadné lazy, Na háje, Vrchoviny, Poddubovčie, Sedlisk, Háj a Gambove, Lánček, Ivanova, Rybarovské, Predné lány, Záhajčie, Horný háj, Vavrincová, Vrchpotočie, Pod Táračkou, Záhumnie, Záhradky, Strzeniska, Borie, Nad podprievalom, Šimunová, Viechy, Horné dielnice, Nad mlynom, Slatiny, Chrib, Vrchy, Kopanice, Za Hôrčinou, Dušianica, Nadobrazie, Pri Nosickom, Udiča, Dlhé, Pod Lažtekom, Strmé váhy, Prielohy, Snožek, Nad Zápotočím, Holé vrchy, Chrasť, Lánce, Rubanie, Stran, Medzi lazom, Chotárne nivy, Viešky, Zadné dielnice, Poduhlište, Nadhumnie, Laz, Stredné hriadky, Rybarovske

Miesto, Považská Bystrica:, 7 z 10

Podlazie, Cerova, Za Úvozom, Ostré, Stodolisko, Dlhé kusy, Pod skladom, Horné podcestie, Nad lipou, Vršteky, Ploštiny, Rúbanisko, Podolok, V doline, Rovienky, Radová, Predné dielnice, Boky, Zadné Bukoviny, Brezovice, Kopanica, Vrchovina, Do zasypu, Pod Skalkou, Ivanka, Nad poduhlištím, Nad obrazmi, Lán, Dolné podcestie, Breziny, Medziskalie, Dlžiny, Háje, Zadné hriadky, Šuvarov laz pod Lažtekom, Štepnica, Podcestie, Na mestskom, Predné záhumnie, Horky, Nivky, Prievraty, Trstenec, Páleniská, Záhumnie, Za lúčie, Predné lazy, Chrib, Krivé nivy, Na briežku, Prostredné nivy, Hraboviny, Dubnik, Vrch doliny, Za štrekou, Nivy, Hlboká, Zákosie, Zadný laz, Horné Záhliničie

Miesto, Považská Bystrica:, 8 z 10

Močiar, Hájek, Horné Záhlbočie, Stráňa, Krúžky, Hvozdy, Dolné Hvozdy, Mokynie, Zahliničie, Lúky, Skalice, Nadlúžie, Nad Skalicami, Zástražie, Chrasť, Záhlbočie, Dolné Záhliničie, Priepaste, Hájik, Húboč, Podkrížie, Bradáčky, Lazište, Uhrínovec, Sunetčino, Záhajčie, Chmelovec, Medzi chrásty, Háj, Záhumnie, Rovné, Za Dielom, Fľaky, Lazy, Borie pri kríži, Vrch, Juričkech lazy, Húšte, Lány, Huboč, Horný Moštenec, Pod hrabnicou, Vŕšky, Dužiny, Brehy, Hlboká, Obora, Záhumenie, Záhumienky, Viešky, Podkružie, Závršie, Pod Ostrencom, Pod Hlbočie, Lánce, Páleniská, Doliny, Dolina, Nivy, Markušovec

Miesto, Považská Bystrica:, 9 z 10

Slepčie, Vrch Strážny, Rovinky, Podkaplie, Rúbane, Lány, Záskalská obora, Vláka, Chrástky, Nadávky, Pod Skalkou, Košiarik, Lazištia, Zádubie, Medené, Somarice, Pavlove lazy, Podstráň, Laz, Lúky, Laginovská niva, Hošták, Pod močidlá, Vláka, Vrchy, Dubník, U studne, Lanec, Podhruštie, Biele potoky, Dolinky, Turkovec, Pod Bukovinou, Skálie, Franová, Praznov, Prečín, Láz, Vrch krátke, Zajarčie, Gruntská niva, Brekov, Pred úzovie, Salaše, Nadjarčie, Doliny - Roveň, Pod laštekom, Záhumnie, Široká, Prútky, Zemianska niva, Zákružie, Hornianska niva, Uhlisko, Líščie, Priečnica, Zátonie, Zadné široké, Pod Vŕškami, Nátonie

Miesto, Považská Bystrica:, 10 z 10

Bielkové vŕšky, Predovsie, Breziny, Dúžaviny, Chodníky, Pod Čelom, Hate, Závršie, Kučeravého kopanica, Brehy, Zahorie, Podvážie, Utro, Stráne, Jankech vrch, Záhorie, Doliny, Kartuška, Zadné hrachoviská, Jaškovec, Pri Kríži, Podbučie, Protižiare, Záklopie, Borina, Vrch Hájek, Ušiakovské lúky, Nadávky, Okrut, Hradisko, Potočie, Za močiare, Stráža, Stráne, Hupkovica, Podčerenčie, Chríby, Záklapie, Skalice, Sávkovo, Poprudné, Háj, Sigoť a Predokenná, Kunice a Sádok, Hrbotina, Kunovec, Vrch háj, Krivosúd a Vrch Žiary, Za kanálom, Pod Trstenec, Dráhy a Dúbravy, Pod úvozom, Kalsové, U Rybárikov, Lúčky

miesto inde

Moštenec (94x), Milochov (88x), Horný Moštenec (74x), Dolný Moštenec (70x), Zemiansky Kvašov (48x), Považská Teplá (47x), Praznov (44x), Orlové (40x), Považské Podhradie (32x), Šebešťanová (26x), Podvažie (21x), Podmanín (18x), Západ, PB (16x), Hliny (15x), SNP (10x), Sever, PB (9x), Lány (2x)
miesto v Moštenec
miesto v Milochov
miesto v Horný Moštenec

Podobné, Považská Bystrica:

695x turistika, 595x miesto, 31x turistické informácie, 28x orientačný bod, 8x ohnisko, 7x studňa, 7x komín, 5x poľovnícky posed, 4x miesto na piknik, 4x prístrešok, altánok, 2x orientačná mapa, 2x chranený strom, 2x atrakcia
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Považská Bystrica

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku povazska-bystrica.oma.sk turistika miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.