Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Trenčiansky kraj » okres Považská Bystrica » Považská Bystrica » turistika » miesto

Miesto, Považská Bystrica

Miesto v Považská Bystrica

V Považská Bystrica sa nachádza 599 kusov miesto.

miesto inde

Moštenec (94x), Milochov (88x), Horný Moštenec (74x), Dolný Moštenec (70x), Zemiansky Kvašov (48x), Považská Teplá (47x), Praznov (44x), Orlové (40x), Považské Podhradie (32x), Šebešťanová (26x), Podvažie (21x), Podmanín (18x), Západ (18x), Hliny (15x), SNP (10x), Sever (10x), Lány (2x)

Miesto, Považská Bystrica:, 1 z 10

Pri Nosickom, Hlboká, Vrchy, Bradáčky, Jankech vrch, Skala Rohatá, Bielkové vŕšky, Krivosúd a Vrch Žiary, Rubanie, Lán, Sunetčino, Dolinky, Strmé váhy, Hájik, Pažitie, Hornianska niva, Borie, Háj a Gambove, Záhumnie, Pri mlyne, Rovné, Prielohy, Nátonie, Medzi chrásty, Včelín, Nad podprievalom, Stran, Hončeky, Slepčie, Krivé nivy, Hrby, Záhajčie, Pod Drahošovou, Sávkovo, Za Hôrčinou, Háje, Nivy, Podvážie, Za Dielom, Vŕšky, Predborie, Na skalkách, Lipkova, Zábreh, Nad Skalicami, Pod Skalkou, Na Kosákovom, Mokynie, Zadné široké, Závršie, Hlavy, U Hradnanských, Pod Strane, Vláka, Tomanovský vrch, Do lazov, Horné Žiary, Chríby, Dolné Záhliničie, Pod Vŕškami

Miesto, Považská Bystrica:, 2 z 10

Praznov, Vláka, Pod skalou, Stredné hriadky, Pasienky, Chrástka, Uvoz, Rybárikovo, Pod Trstenec, Pod Stráňou, Zákružie, Zadné zahumnie, Kruhy, Na rúbaniskách, Breziny, Prostredné nivy, Horky, Podrúbane, Pri kostole, Zákosie, Chrib, Predný Mondecký laz, Doliny - Roveň, Ivanova, Záhorie, Chrib, Duhlisko, Vrch Hájek, Nadlúžie, Juričkech lazy, Dlhé kusy, Hrbotina, Ravice, Nadávky, Líščia dolina, Úvoz pri Trstenci, Podkrížie, Pri hájove, Stráne, Kalsové, Liškov laz, Vršteky, Obora, Kľučina, Dúžaviny, Pod Hlbočie, Do zasypu, Sklady, Dlhý diel, Utro, Dielnica, Dolné Lúčky, U studne, Horné dielnice, Pod Ostrencom, Šiková, Dolina, Zemianska niva, Hrbotina, Háje

Miesto, Považská Bystrica:, 3 z 10

Huboč, Dolinky pri Kráľovke, Kraviak, Nad hore Končie, Pod Kalinou, Podkraviak, Podkaplie, Podbučie, Vrch Diel, Pohorela, Pod hájom, Noviny, Protižiare, Dolné lánce, Bystré, Potoky, Na jamách, Prostredné lánce, Dolná lúka, Pod Ivanovou, Pod ostrým, Za železnicou, Prihlavky, Matúšky-Galanovec, Kozín, Sedlisk, Pod lipkovou, Priečnica, Gruntská niva, Vrchoviny, Horné podcestie, V doline, Zástražie, Cerova, Mravuštie, Dubník, Zadna košela, Na háje, Blízke Závršie, Kopánky, Šamierova kopanica, Líščie, Záhumenie, Nad poduhlištím, Nad mlynom, Dlhé lánce, Viešky, Podkružie, Podhajčie, Sihoť, Sigôtky, Lazištia, U Rybárikov, Záklapie, Hudkovské lúčky, Stráža, Brehy, Skotňa, Miškech laz, Zahliničie

Miesto, Považská Bystrica:, 4 z 10

Potočie, Skalice, Hvozdy, Vysoké, Pekaríky, Fľaky, Humenec, Chrasť, Holé vrchy, Nad Zápotočím, Lazište, Močiar, Rovinky, Rúbane, Brekov, Dlhé hony, Za Diely, Brezie, Medené, Dolné podcestie, Zadné Melkovy, Lazy, Pod Skalkou, Nivy, Chrasť, Predné hriadky, Prostredné lány, Tŕpkové, Horné pole, Bôrová, Kopánky, Prieloha, Doliny, Hony, Medzi jarkami, Dolná Kulichovská, Vrch, Kamenná, Záchrastie, Doliny, Okolo zámku, Nad sadmi, Zadný Mondecký laz, Kosakove, Dúbravy, Na lánoch, Závršie, Kopanice, Hupkovica, Prieseky, Drahošova, Pod úvozom, Okrut, Borie pri kríži, Doliny, Zadné hrachoviská, Stodolisko, Rúbanisko, Borina, Sigoť a Predokenná

Miesto, Považská Bystrica:, 5 z 10

Kopánky, Poduhlište, Za Kalváriou, Úvoz, Pod Juričkech lazmi, Pod lánmi, Ostré, Ulahlisko na Chribe, Zajarčie, Zajarčie, Trstenec, Na vrchy, Pod Lazišťom, Rúbaná, Jamy, Lúky, Záhumienky, Zadné Bukoviny, Hlboká, Medzijarčie, Podčerenčie, Páleniská, Pod Stráne, Zadné lazy, Prievraty, Nadtepličie, Vrchy, Stráňa, Jeluchovo, Pod Drieňovkou, Poprudné, Podborie, Pieskova, Chotárne nivy, Závažie, Dubnik, Pod dubím, Smrekovec, Pačkova Janovka, Podhorčie, Rieky, Pavlove lazy, Uhliská, Záhumnie, Za Nivkou, Dolné záhumnie, Jama, Kvášov, Sedlo a Kruh, Laz, Medzi Dráhami, Vrch Prevrat, Kunice a Sádok, Horekopčie, Pod úvozie, Pod Táračkou, Hraboviny, Kúty, Húboč, Viechy

Miesto, Považská Bystrica:, 6 z 10

Horná Kopánka, Pred Bormi, Dlžiny, Prečín, Za Prevratom, Žadovce, Kutik, Laz, Široká, Pod Lažtekom, Horný Moštenec, Páleniská, Považské strojárne, Za richtárskym, Zádubie, V hájoch, Pod vŕškom, Prielohy, Dolina, Doliny, Prúdy, Nad Zálužím, Chodníky, Skalice, Horekončie, Predné hony, Hlodky, Dolná Kopánka, Trnov laz, Nadjarčie, Bocanka, Krúžky, Pod Hoľazňami, Háj, Rybarovske, Laz, Belašska kopanica, V brehoch, Pod čierne, Hájek, Nad Kondorkom, Hradisko, Zasyp, Nad cintorínom, Potoky, Pod hrabnicou, Podlazie, Podhájčie, Hate, Na hájiku, Pod krížom, Šuvarov laz pod Lažtekom, Zákopa, Matúšky-Galanovec, Predné nivy, Záhradky, Podhruštie, Zahorie, Kučeravého kopanica, Predné lány

Miesto, Považská Bystrica:, 7 z 10

Breziny, Hájik, Zadné Kopanice, Luhy pod stráňou, Chrástky, Široká, Podstránie, Nadrečie, Lánce, Strzeniska, Maližná dolina, Kúty pri Moštenci, Chmelovec, Horné lúčky, Vrch doliny, Noviny, Pod skladom, Pod laštekom, Pod Zákopou, Pod Úvozom, Na briežku, Hriadky, Viešky, Pred úzovie, Nalúčie, Štepnica, Lány, Horné lánce, Močiare, Ušiakovské lúky, Lazište, Uhliska, Medziskalie, Lazy, Diely, Sedlište, Záskalská obora, Zadné dielnice, Drahy, Janovy, Brehy, Dráhy a Dúbravy, Nivky, Uľahle, Zátonie, Tomanovská kopanica, Tomanov laz, Urbanová, Lúky, Dávidovo, Lánce, Vrch krátke, Hvozdie, Rovienky, Matušsky lažtek, Lánce, Špalkovská kopanica, Mrazská jama, Dedkovo, Šuvarova

Miesto, Považská Bystrica:, 8 z 10

Laz pod Hájom, Kopanica, Nadobrazie, Na kopanici, Šafranica, Za štrekou, Rúbanisko, Hlboká, Pod Bukovinou, Dúbravy, Horné Záhlbočie, Predné lazy, Sihôtky, Medzi lazom, Uhlisko, Janová, Horné lúky, Hošták, Kartuška, Pod Skalicami, Kúty, Podstráň, Proti Paseckej skale, Lúky, Poddubovčie, Na mestskom, Predné záhumnie, Vlčkova, Na priečnici, Žlaby, Salašek, Predna košela, Kalný laz, Lúčky, Za bukovinou, Za štrekou, Dušianica, Záhumnie, Dlhé lúky, Ploštiny, Pod salaškami, Salašky, Kopatiny, Belašský laz, Chríby, Podmelkovym, Podhorie, Na vieskach, Predné hony, Hlboké, Kunovec, Cesnátka, Uhrínovec, Za lúčie, Nad lipou, Dolné Hvozdy, Vápenky, Prašnica, Pod Čelom, Predné lány

Miesto, Považská Bystrica:, 9 z 10

Šibeničné, Vaškov laz, Podcestie, Franová, Nad Drezákom, Lánček, Udiča, Somarice, Šimunová, Kravince, Stránie, Zadné Lazy, Obora, Kopanice, Snožek, Medzihorie, Za kanálom, Stráne, Lány, Príhlavky, Húšte, Baškovec, Salášek, Hlavy, Turkovec, Vavrincová, Háj, Pod Hradištie, Zamakovce, Pri Kríži, Vrchovina, Nadávky, Dráhy, Hájek, Biele potoky, Nad Haptajom, Pod Kopanou, Pri strážnom domčeku, Záhrady, Žlabiny, Trstnica, Laginovská niva, Zápotočie, Janova dolina, Vrch Strážny, Nivky, Lúky, Nad obrazmi, Zadné zahorčie, Lazy, Kuvička, Predné dielnice, Zálipie, V húšťach, Pod Strachovnicu, Boky, Jaškovec, Vrchpotočie, Dlžiny, Štepnica

Miesto, Považská Bystrica:, 10 z 10

V psej, Za močiare, Lazy, Za Úvozom, Láz, Dlhé, Nadhumnie, Radová, Naklo, Zácestie, Zadné hriadky, Zadný laz, Pod močidlá, Kobelia, Záhumnie, Záklopie, Vrch háj, Predné lúky, Pod krížnym, Rybarovské, Kopanice, Brezovice, Vrchpotočie, Salaše, Záhlbočie, Pod Manínom, Radvaň, Vražiny, Slatiny, Dielne lány, Zástranie, Kopec Jasenica, Horný háj, Markušovec, Nivy, Pod Chudým, Nad Hájikom, Košiarik, Dužiny, Záhajčie, Vrchy, Podolok, Prútky, Záchrastie, Mokradza, Horné Záhliničie, Ivanka, Horekončie, Chrástky, Skálie, Babušovské, Lanec, Nad lopatou, Dužiny, Nadhumenie, Priepaste, Na háji, Vysoká, Predovsie

miesto inde

Moštenec (94x), Milochov (88x), Horný Moštenec (74x), Dolný Moštenec (70x), Zemiansky Kvašov (48x), Považská Teplá (47x), Praznov (44x), Orlové (40x), Považské Podhradie (32x), Šebešťanová (26x), Podvažie (21x), Podmanín (18x), Západ (18x), Hliny (15x), SNP (10x), Sever (10x), Lány (2x)
miesto v Moštenec
miesto v Milochov
miesto v Horný Moštenec

Podobné, Považská Bystrica:

599x miesto, 46x poľovnícky posed, 34x turistické informácie, 29x orientačný bod, 14x ohnisko, 12x prístrešok, altánok, 7x studňa, 5x komín, 4x miesto na piknik, 3x orientačná mapa, 2x atrakcia, 2x chranený strom
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
Miesto, Považská Bystrica
@wwwOMAsk

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku povazska-bystrica.oma.sk turistika miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.