Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Trenčiansky kraj » okres Považská Bystrica » Považská Bystrica » turistika » miesto

Miesto, Považská Bystrica

Miesto v Považská Bystrica

V Považská Bystrica sa nachádza 619 kusov miesto.

Miesto, Považská Bystrica:, 1 z 11

Luhy pod stráňou, DolnáKulichovská, Lazy, Pod Strane, Podhorie, Nivky, V brehoch, Predné nivy, Pri kostole, Šafranica, Pod Stráne, Za richtárskym, Nad Zálužím, Vŕšok, Vrchpotočie, Dlhé lánce, Nad lopatou, Dolné lánce, Lánce, Pod Stráňou, Kopánky, Na háji, Zápotočie, Pod lánmi, Hájik, Dolná Kopánka, Na Kosákovom, Záhrady, Horekončie, Rieky, Bocanka, Jeluchovo, Belašska kopanica, Pačkova Janovka, Nad cintorínom, Hony, Kutik, Uhliska, Včelín, Podhájčie, Tomanovská kopanica, Nadrečie, Belašský laz, Nivy, U Hradnanských, Vaškov laz, Vrchy, Považské strojárne, Kvášov, Predborie, Za Diely, Za Kalváriou, Duhlisko, Rúbaná, Rybárikovo, Horná Kamenná, Pod Zákopou, Dlžiny, Na priečnici, Pod Drahošovou

Miesto, Považská Bystrica:, 2 z 11

Pod Drieňovkou, Šuvarova, Tomanov laz, Na vieskach, Žlaby, Liškov laz, Mrazská jama, Brezie, Potoky, Janovy, Trnov laz, Medzi Dráhami, Nad Hájikom, Matušsky lažtek, Matúšky-Galanovec, Pod hájom, Hrbotina, Úvoz, Štepnica, Kľučina, Naklo, Prašnice, Úvoz pri Trstenci, Dužiny, Hlavy, Zácestie, Zástranie, Horekopčie, Kopánky, Lúky, Pod Juričkech lazmi, Kuvička, Jamy, Podrúbane, Pod skalou, Pod úvozie, Hudkovské lúčky, Salašek, Predné hony, Hájek, Potoky, Pod čierne, Bôrová, Na hájiku, Líščia dolina, Pri hájove, Za železnicou, Sihôtky, Horekončie, Horné pole, Kopánky, Horné lúčky, Radvaň, Pod Lazišťom, Za štrekou, Kobelia, Nadtepličie, Drahy, Pasienky, Lazište

Miesto, Považská Bystrica:, 3 z 11

Sihoť, Dúbravka, Predné hony, Kopanice, Dúbravy, Chríby, Baškovec, Dúbravy, Dolné Lúčky, Malý Manín, Dúbrava, Do lazov, Háje, V psej, Vrch Diel, Prostredné lánce, Medzi jarkami, Dolinky pri Kráľovke, Prieseky, Blízke Závršie, Šibeničné, Miškech laz, Špalkovská kopanica, Hlboká, Sihoť, Kopatiny, Vysoké, Háj, Nalúčie, Cesnátka, Salášek, Záchrastie, Lipkova, Šiková, Trstnica, Tŕpkové, Predné lúky, Laz pod Hájom, Na háje, Pod dubím, Vrchoviny, Doliny, Pod Manínom, Uhliská, Zadné zahorčie, Na kopanici, Pieskova, Kalný laz, Bystré, Zajarčie, Za Prevratom, Podmelkovym, Nad hore Končie, Bukovina, Pod Kopanou, Pažitie, Uľahle, Dielnica, Podborie, Stránie

Miesto, Považská Bystrica:, 4 z 11

Chrástka, Kúty, Okrúhle, Nad Kondorkom, Sklady, Laz, Dedkovo, Vrchpotočie, Zákopa, Záchrastie, Noviny, Pod ostrým, Drahošova, Záhajčie, Nad podprievalom, Proti Paseckej skale, Sedlište, Prielohy, Doliny, Vrch Prevrat, Podhajčie, Lánček, V húšťach, Kruhy, Podkraviak, V hájoch, Horný háj, Skotňa, Lazy, Nad sadmi, Zábreh, Močiare, Pod lipkovou, Dolina, Uvoz, Záhumnie, Medzijarčie, Dlhé hony, Obora, Mokradza, Kosakove, Janova dolina, Nad Haptajom, Háj a Gambove, Diel, Horné lánce, Hlboké, Babušovské, Poddubovčie, Záhradky, Sigôtky, Zálipie, Horná Kopánka, Zadný Mondecký laz, Zadné Lazy, Dlhý diel, Pod Kalinou, Pri mlyne, Noviny, Kopec Jasenica

Miesto, Považská Bystrica:, 5 z 11

Pohorela, Pod Hradištie, Salašky, Dolná lúka, Pri strážnom domčeku, Lúky, Vlčkova, Prašnica, Diely, Horné lúky, Humenec, Ivanova, Janová, Rúbanisko, Za Nivkou, Šamierova kopanica, Široká, Kopanice, Vražiny, Skala Rohatá, Zadné Melkovy, Pod Chudým, Stráň, Pod vŕškom, Kravince, Pod Hoľazňami, Pred Bormi, Zadné lazy, Kúty, Predné hriadky, Na jamách, Podhorčie, Sedlisk, Nadhumenie, Zadné Kopanice, Predna košela, Pod krížom, Pod salaškami, Závažie, Žadovce, Prúdy, Za bukovinou, Chrástky, Pod Ivanovou, Kozín, Diel, Mravuštie, Smrekovec, Prostredné lány, Prieloha, Pod Úvozom, Na rúbaniskách, Predný Mondecký laz, Háj, Rybarovské, Žiar, Podstránie, Hončeky, Dlhé lúky, Pod Táračkou

Miesto, Považská Bystrica:, 6 z 11

Vápenky, Na skalkách, Hrby, Urbanová, Pod Strachovnicu, Jama, Dolné záhumnie, Hvozdie, Kraviak, Kúty pri Moštenci, Prihlavky, Lazy, Príhlavky, Stráň, Prielohy, Dielne lány, Pod Skalicami, Medzihorie, Na lánoch, Hlodky, Borie, Maližná dolina, Vysoká, Hlavy, Vavrincová, Strzeniska, Predné lány, Predné lány, Okolo zámku, Ravice, Tomanovský vrch, Zasyp, Nad Drezákom, Ulahlisko na Chribe, Žlabiny, Hriadky, Pod krížnym, Zadna košela, Zadné zahumnie, Dávidovo, Pekaríky, Sedlo a Kruh, Brezovice, Stodolisko, Snožek, Háj, Nad Zápotočím, Pod Lažtekom, Pod skladom, Prostredné nivy, Kopanice, Do zasypu, Vrchovina, Ploštiny, Nad lipou, Viešky, Zadné dielnice, Na briežku, Podolok, Prielohy

Miesto, Považská Bystrica:, 7 z 11

Nad poduhlištím, Nad mlynom, Na mestskom, Poduhlište, Boky, Slatiny, Za Hôrčinou, Dlžiny, Udiča, Rybarovske, V doline, Ivanka, Laz, Nad obrazmi, Vršteky, Pod Skalkou, Rubanie, Chotárne nivy, Stredné hriadky, Dušianica, Horné podcestie, Breziny, Chrib, Dlhé kusy, Ostré, Lán, Štepnica, Kopanica, Medziskalie, Nivky, Predné lazy, Šimunová, Trstenec, Za Úvozom, Holé vrchy, Predné dielnice, Horné dielnice, Predné záhumnie, Nadhumnie, Podcestie, Zadné hriadky, Páleniská, Zadné Bukoviny, Pri Nosickom, Vrchy, Dlhé, Horky, Záhumnie, Radová, Rovienky, Krivé nivy, Medzi lazom, Viechy, Podlazie, Dolné podcestie, Prievraty, Háje, Cerova, Chrib, Stran

Miesto, Považská Bystrica:, 8 z 11

Rúbanisko, Šuvarov laz pod Lažtekom, Za lúčie, Chrasť, Lánce, Strmé váhy, Nadobrazie, Hraboviny, Vrch doliny, Stráne, Nivy, Dubnik, Za štrekou, Hlboká, Hvozdy, Močiar, Stráňa, Krúžky, Skalice, Dolné Hvozdy, Zahliničie, Zadný laz, Nad Skalicami, Zástražie, Podlúčie, Mokynie, Nadlúžie, Zákosie, Horné Záhlbočie, Horné Záhliničie, Hájek, Lúky, Hájik, Záhlbočie, Chrasť, Húboč, Dolné Záhliničie, Priepaste, Podkrížie, Záhajčie, Lazy, Medzi chrásty, Uhrínovec, Háj, Borie pri kríži, Za Dielom, Záhumnie, Rovné, Dielec, Lazište, Sunetčino, Bradáčky, Fľaky, Chmelovec, Húšte, Vrch, Viešky, Záhumenie, Hlboká, Chrástky

Miesto, Považská Bystrica:, 9 z 11

Závršie, Dolina, Vrch Strážny, Lánce, Podkružie, Rovinky, Brehy, Obora, Pod Hlbočie, Podkaplie, Na vrchy, Lány, Nivy, Pod Ostrencom, Lány, Vláka, Záhumienky, Záskalská obora, Slepčie, Dužiny, Doliny, Juričkech lazy, Páleniská, Horný Moštenec, Huboč, Vŕšky, Rúbane, Markušovec, Pod hrabnicou, Laz, Košiarik, Podstráň, Pod Skalkou, Zádubie, Nadávky, Pavlove lazy, Lazištia, Medené, Somarice, Vrchy, Pod Brekovcom, Brekov, Líščie, Vrch krátke, Láz, Uhlisko, Salaše, Lanec, U studne, Praznov, Gruntská niva, Vláka, Zemianska niva, Franová, Turkovec, Dolinky, Záhumnie, Dubník, Pod laštekom, Pod močidlá

Miesto, Považská Bystrica:, 10 z 11

Skálie, Zákružie, Pod Bukovinou, Pred úzovie, Podhruštie, Laginovská niva, Nadjarčie, Široká, Doliny - Roveň, Prečín, Biele potoky, Lúky, Prútky, Zajarčie, Hornianska niva, Hošták, Podvážie, Doliny, Potočie, Záklopie, Jankech vrch, Bielkové vŕšky, Borina, Skalka, Vrch Hájek, Utro, Závršie, Hate, Záhorie, Jaškovec, Pri Kríži, Chodníky, Stráža, Ušiakovské lúky, Stráň, Breziny, Hradisko, Zadné široké, Kartuška, Pod Čelom, Stráne, Brehy, Stráne, Zahorie, Podčerenčie, Dúžaviny, Zadné hrachoviská, Zátonie, Hupkovica, Podbučie, Protižiare, Nadávky, Pod Vŕškami, Okrut, Priečnica, Predovsie, Za močiare, Nátonie, Kučeravého kopanica, Háj

Miesto, Považská Bystrica:, 11 z 11

Poprudné, Záklapie, Skalice, Chríby, Sávkovo, Vrch háj, Kunice a Sádok, Kunovec, Za kanálom, Sigoť a Predokenná, Dráhy a Dúbravy, Krivosúd a Vrch Žiary, Hrbotina, Pod Trstenec, Lúčky, U Rybárikov, Kalsové, Pod úvozom, Horné Žiary

miesto inde

Milochov (89x), Horný Moštenec (78x), Dolný Moštenec (73x), Považská Teplá (52x), Moštenec (52x), Zemiansky Kvašov (51x), Praznov (47x), Orlové (41x), Považské Podhradie (33x), Šebešťanová (28x), Podmanín (21x), Podvažie (21x), Západ, PB (17x), Hliny (15x), SNP (11x), Sever, PB (9x), Lány (2x)
miesto v Milochov
miesto v Horný Moštenec
miesto v Dolný Moštenec

Podobné, Považská Bystrica:

816x turistika, 619x miesto, 121x strom, 29x orientačný bod, 14x turistické informácie, 8x komín, 7x studňa, 4x poľovnícky posed, 4x prístrešok, altánok, 3x ohnisko, 3x miesto na piknik, 2x atrakcia, 2x chranený strom
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Považská Bystrica

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://povazska-bystrica.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.